L’immigrant, un ens aliè

El passat dijous 29 d’abril, el Telenotícies migdia de TV3 va obrir amb la següent noticia: “La població estrangera a Catalunya ha deixat de créixer de cop”. I com a subtítol: “La immigració frena en sec”. La segona notícia del sumari és la votació del Parlament per demanar la renovació del Constitucional. Desprès del sumari, quan s’entra a la notícia de la immigració, s’argumenta que la crisi econòmica i l’enduriment de la llei d’estrangeria són les causes d’aquesta disminució. S’afegeix que alguns llatinoamericans han tornat als seus països d’origen i que el nombre de romanesos i marroquins continua augmentant. Tots els plànols son de persones amb trets propis de l’Àfrica, Amèrica o Àsia. En total, es parla sobre els estrangers 2 minuts 55 segons (la durada del TN és d’una hora). La notícia es basa en la publicació del padró del 2010, segons diuen.

El mateix dia, el Telediario de TVE va obrir amb “Día de subida en las principales bolsas europeas”. La tercera notícia del sumari és la votació del Parlament. No és fins la sisena notícia (2:45) quan es fa referència a les dades del padró. Tanmateix, s’agafa d’una altra manera i el titular és “España tiene casi 47 millones de habitantes. El 12% son extranjeros”. Aparèixen molts plànols de gent caminant i –només- un destacant a una senyora portant un vel. Es comenta que van venir més “inmigrantes comunitarios” i han baixat els “no comunitarios, sobre todo iberoamericanos”.

Quan s’entra a la notícia (38:45), s’informa que las dades són del “Instituto Nacional de Estadística”, cosa que per cert no es deia al TN. És parla de l’augment de la població a Espanya i, molt breument, es diu que 5.700.000 persones son estrangeres, la meitat d’aquestes són europees i que hi ha més homes que dones entre els estrangers. Desprès es parla de les persones grans i s’aprofundeix en això. Sobre els estrangers es parla exactament 15 segons (el TD té una durada d’una hora).

El que objectivament podem extreure és que per TVE les dades relatives a l’augment o disminució de la població immigrada són completament secundàries. Li dedica un 0.5% del temps. Per TV3, en canvi, és el tema principal del dia i li dedica un 5% de temps (10 vegades més). Veiem també que TVE parla d’immigrants comunitaris, extracomunitaris, europeus i iberoamericans. TV3 diferencia immigrants marroquins, romanesos i llatinoamericans. No és el mateix dir comunitari o europeu que romanès.

Com a comentari personal, si la jerarquia de TV3 obeeix a la polèmica del PP de Badalona i espera que l’espectador reaccioni amb un “Per fi això de la immigració comença a baixar”, no crec que sigui la manera més adient de respondre. Reduir l’immigrant a xifres i economia no és una pràctica gaire integradora. Torna a tractar-se a l’immigrant com a un ens aliè a l’espectador, que sempre es suposa no immigrat. En tres minuts parlant sobre immigració no veiem cap immigrant parlant directament a càmera.

-------------

ACTUALITZACIÓ (09/05/10)

Al Telenotícies migdia del 4 de maig es va tractar una altra vegada la davallada de la immigració a Catalunya. Aquesta vegada sí ens presenten les històries d’algunes d’aquestes persones que marxen d’Espanya i d’altres que es queden. Li dediquen 3 minuts, tot i que es fa 5 dies després de la primera notícia i al minut 18. Però més val tard que mai.

(Arrossegar fins 17:55)

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *